Ruimdienst Antwerpen

Professionele ruimingswerken

Ook voor het ruimen van beerputten, septische putten en regenwaterputten kan u beroep doen op RioStop.

Het ruimen van septische putten en beerputten is door ons snel en professioneel gedaan. We komen langs met onze gespecialiseerde wagen die op zeer korte tijd uw septische put, beerput of regenwaterput volledig leeg maakt met een minimum aan geurhinder of overlast. Voor het ruimen en ledigen van deze putten staan wij klaar, zowel voor particulieren als voor industriële klanten.

Beschikt uw huis over een septische put? Ook deze moet regelmatig worden leeggemaakt!

Een septische put is gelijkaardig aan een beerput, alleen wordt het afval (toiletpapier, uitwerpselen, enz…) gescheiden van het afvalwater. Dit gescheiden afval komt dan terecht in de septische put en wordt deels afgebroken door bacteriën. Het is belangrijk een septische put tijdig én periodiek te laten ruimen omdat niet alle afvalstoffen worden afgebroken. Doet u diet niet optijd dan kan u last krijgen van een onaangename geur, uw toilet kan beginnen borrelen en uw afvoerleidingen kunnen ook verstopt geraken.

Heeft u een ouder huis dat beschikt over een beerput en niet is aangesloten op de riolering?

Moet uw beerput dringend worden geruimd? Het is aangeraden uw beerput tijdig te laten legen om problemen te vermijden.

Wij ruimen uw beerput en voeren het afval naar erkende afvalverwerking stations. Onze speciaal uitgeruste vrachtwagen beschikt over voldoende capaciteit en lange darmen om elke beerput in alle omstandigheden leeg te pompen op een propere en professionele manier.